Korepetycje

Korepetycje to najczęściej stosowana forma wsparcia dla uczniów, którzy z różnych przyczyn nie radzą sobie ze szkolnym materiałem. Z takich zajęć mogą korzystać uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Korepetycje udzielane są ze wszystkich przedmiotów szkolnych, a ich charakterystyka zależy od samego korepetytora oraz ucznia.

Korepetycje – dlaczego warto z nich korzystać?

Polskie szkolnictwo nie jest wolne od wad – szkolne klasy są przepełnione, a nauczyciele rzadko znają nowoczesne techniki nauczania. Ponadto ramy programowe są bardzo rozległe i nauczyciele nie mają czasu na indywidualną pomoc dla uczniów. Dlatego coraz chętniej rodzice lub sami uczniowie, by nadrobić zaległości lub zrozumieć bieżące zagadnienia szkolne, zapisują się na korepetycje.

Korepetycje to zajęcia dodatkowe, których elementarnym zadaniem jest pomoc uczniowi, nierozumiejącemu materiału omówionego w szkole. Zajęcia mogą mieć charakter:

  • indywidualny – jest to idealne rozwiązanie dla uczniów, którzy stresują się lub rozpraszają w gronie innych osób;
  • grupowy – zajęcia prowadzone są w niewielkim gronie uczniów, korepetycje indywidualne to idealne rozwiązanie dla uczniów, których do nauki motywuje grupa rówieśnicza.

Korepetycje nie tylko pozwalają nadrobić zaległości, ale także dzięki nim uczeń może przygotować się do egzaminów, sprawdzianów, szkolnych odpowiedzi. Takie zajęcia dodatkowe pomagają zdobyć lepsze oceny oraz później je utrzymać – uczniowie regularnie uczęszczający na korepetycje w niedługim czasie dołączają do grona najlepszych uczniów w klasie.

Dobry korepetytor to podstawa

Skuteczność korepetycji zależy od kilku czynników, jednak kluczową role odgrywa w nich korepetytor. Osoba prowadząca takie dodatkowe zajęcia powinna być wyrozumiała oraz cierpliwa, powinna znać szkolny program edukacyjny oraz nowoczesne techniki nauczania. Jednak to nie wszystko – ważną rolę w takim nauczaniu odgrywa kontakt z dzieckiem, korepetytor powinien umieć dotrzeć do dziecka i w sposób jasny dla ucznia wytłumaczyć mu problematyczne zagadnienia. Drugorzędną rolę odgrywa tutaj doświadczenie oraz wiek – młodzi korepetytorzy chętniej stosują nowoczesne techniki nauczania oraz nastawieni są na własny rozwój. Dobry korepetytor powinien również być w stałym kontakcie z rodzicami lub opiekunami ucznia – jego obowiązkiem jest informowanie rodziców lub opiekunów o postępach i problemach dziecka. Ponadto, by korepetycje przyniosły oczekiwany efekt, korepetytor przed rozpoczęciem zajęć powinien przeprowadzić analizę stanu wiedzy ucznia i na tej podstawie przygotować plan lekcji, który powinien przedłożyć rodzicom.

Wybór korepetytora nie jest łatwym zadaniem – rodzice lub opiekunowie mogą poszukać nauczyciela przez np. ogłoszenia w Internecie. Jednak takie poszukiwania niosą ze sobą ryzyko, że taka przypadkowa osoba może okazać się niekompetentna i bez odpowiednich umiejętności. Najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest zapisanie ucznia na korepetycje do centrum edukacyjnego, gdzie zatrudniani są tylko najlepsi nauczyciele.