Kursy językowe

Żyjemy w czasach, gdy znajomość co najmniej jednego języka obcego jest koniecznością. Najpopularniejszą formą nauki języków obcych są kursy językowe. Kursy takie mogą mieć różny kształt i charakter, a w zależności od poziomu wiedzy kursantów – poziom kształcenia. Przed zapisaniem się na kurs warto przejść test, określający naszą znajomość języka obcego. Dzięki temu kurs językowy nie będzie dla nas nużący, bo nie będziemy uczyć się tego, co już wiemy. Unikniemy także sytuacji, gdy chodzimy na kurs dla nas za trudny.

Jaki język?

Kursy językowe organizowane są przede wszystkim z najpopularniejszych języków: angielskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego itp. Jednak niektóre centra językowe uczą także bardziej egzotycznych języków: chińskiego, japońskiego itp. Organizowane są także kursy języka migowego oraz esperanto.

Jak wybrać dobry kurs językowy?

Przed wyborem odpowiedniej szkoły językowej warto określić jaki efekt ma nam dać kurs. Czy chcemy biegle posługiwać się danym językiem? Zdać egzamin certyfikujący? A może chcemy głównie w danym języku czytać? Tak jasno postawiony efekt pozwoli nam wybrać najlepszą szkołę językową. W trakcie pierwszej wizyty tam zapytajmy o uprawnienia nauczycieli, ich doświadczenie.

Kurs językowy – na co warto uważać?

Podpisując umowę o rozpoczęciu kursu językowego warto ją dokładnie przeczytać. Wiele szkół stosuje zapisy niekorzystne dla słuchaczy. Przykładowo – jedna z większych sieci zastrzega sobie prawo, że w przypadku, gdy kurs zostaje rozwiązany, kursant nie ma prawa do zwrotu gotówki.