Matura międzynarodowa

Posiadanie dyplomu krajowej uczelni w dzisiejszych czasach nie chroni przed brakiem pracy. Pracodawcy na kierowniczych stanowiskach najchętniej widzą absolwentów zagranicznych uczelni wyższych. W porównaniu z uczelniami na całym świecie, polskie wypadają bardzo źle – według rankingu Quacquarelli Symonds (QS), najlepsze polskie szkoły wyższe uplasowały się dopiero w czwartej setce. Studiowanie na zagranicznych uczelniach nie gwarantuje otrzymania pracy, ale znacznie je zwiększa. By zostać studentem szkoły wyższej za granicą każdą chętną osobę czeka matura międzynarodowa (IB).

Co to jest matura międzynardowa?

Matura międzynarodowa to część programu edukacyjnego International Baccalaureate – jest to program nauczania na poziomie liceum ogólnokształcącego. Zajęcia trwają dwa lata i najczęściej w całości prowadzone są w języku obcym – naukę kończy matura. W Polsce do pogramu mogą przystąpić uczniowie, którzy ukończyli pierwszą klasę liceum.

Jak wygląda kurs w systemie IB?

Kurs IB składa się z sześciu kursów przedmiotowych, kursu z teorii wiedzy oraz eseju. W Polsce takie zajęcia prowadzone są w języku angielskim, hiszpańskim lub francuskim. Rozkład oraz poziom kursów każdy uczeń ustala indywidualnie, ale nie mogą one łamać obowiązujących zasad. Obecnie uczeń zobowiązany jest do zdania trzech lub czterech kursów na poziomie rozszerzonym (HL), resztę może zaliczyć na poziomie podstawowym (SL). By uzyskać dyplom IB uczeń musi zdać wymagane egzaminy oraz napisać pracę (Extended Essay – EE), zaliczyć zajęcia CAS i kurs teorii wiedzy.

Dlaczego warto posiadać dyplom IB?

Ukończenie programu edukacyjnego IB, kończy się otrzymaniem dyplomu, który honoruje większość szkół wyższych na całym świecie, w tym takie uczelnie jak Cambridge czy Oxford. Studiowanie na prestiżowych uczelniach daje studentom bardzo szeroki wachlarz możliwości rozwoju osobistego, jak i zawodowego.